The Baskerville Hall Club of Sweden

Den svenska Sherlock Holmes-klubben.

                         The Baskerville Hall Club of Sweden

Det hela började 1979 då Claes-Peder Sahlin tillsammans med några vänner startade upp klubben. Han första insats var att skriva till tidningen Fantomen och tacka dem för att de publicerade en tecknad serie om Sherlock Holmes. En viktig punkt för att klubben har levt vidare in i dessa dagar är att de i ett tidigt skede fick med sig Holmes-kännaren Ted Bergman. Sedan 1988 har Anders Wiggström varit klubbens trogne sekreterare som haft huvudansvaret för BHC. Ett annat färgstarkt namn inom föreningen är Mattias Boström som är författare till boken "Från Holmes till Sherlock". Även vår ordförande Carolina Gómez Lagerlöf har varit med från början av 90-talet. Det som förenar medlemmarna runt om i Sverige/världen är vår medlemstidning The Moor och föreningen har en bra könsfördelning mellan män och kvinnor.

 The Baskerville Hall Club:s organisationsnummer är: 802445-7908

The Baskerville Hall Club:s plusgiro: 52 20 28-0  Bankgiro: 435-1326

Swish; 123 066 80 79

Members Area

Recent Photos

Newest Members