The Baskerville Hall Club of Sweden

Den svenska Sherlock Holmes-klubben.

The Moor 

Medlemstidningen The Moor har kommit ut sedan 1979 och det helt utan tidskriftsstöd. Tidskriften finansieras helt med hjälp av medlemsavgiften som för närvarande ligger på 221:-/år. Vi är stolta över att i dessa digitala tider fortfarande publicera ett tryckt media och det uppskattas bland våra läsare. Redaktör för tidningen är Anders Wiggström och samtliga medlemmar i föreningen är välkomna att medverka som skribenter. The Moor skickas ut till samtliga medlemmar i föreningen och till ett antal prenumeranter världen över. Tidningen skickas även till en del bibliotek i Sverige och USA. Artiklar på båda svenska och engelska publiceras och vi jobbar ofta med originalillustrationer.

2019

  


2018 

     

  

2017

             

 

2016

 

 

2015 

 

2014

 2013

 

2012

              

2011

 

 

 

2010

 

2009

   

 

2008

 

  

 

 
 

Recent Photos

Newest Members